Sản phẩm tiềm năng

Mãng Cầu

Mùa : Tháng 5 - Tháng 12

Măng Cụt

Mùa : Tháng 5 - Tháng 8

Xoài

Mùa : Tháng 3 - Tháng 6

Mít

Mùa : Tháng 12 - Tháng 5

Đu Đủ

Mùa : Tháng 10 - Tháng 2

Chuối

Chuối rất tốt cho sức khỏe.

Khế

Mùa : Tháng 6 - Tháng 8

Vải Thiều

Mùa : Tháng 5 - Tháng 7

Dâu

Dâu thì rất tốt cho sức khỏeDâu thì rất tốt cho sức khỏe