Đại Hội Đại Biểu Công Đòan Công Ty TNHH TM & SX An Phú A.P.P Nhiệm Kỳ 2012 – 2015

Ban Chấp Hành Công Đòan Công Ty An Phú A.P.P đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu Công Đòan nhiệm kỳ 2012-2015 vào lúc 8 giờ ngày 07tháng 11 năm 2012 .

   

      Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công Đòan Công Ty An Phú A.P.P ,  Ban Chấp Hành Công Đòan Công Ty An Phú A.P.P  đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu Công Đòan nhiệm kỳ 2012-2015 vào lúc 8 giờ ngày 07tháng 11 năm 2012 .
Đến tham dự có Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ Tịch liên đoàn lao động Quận 12, bà Trần Thị Bích Trâm- Chủ tịch công đoàn Công Ty, Chủ tịch HĐTV công ty An Phú A.P.P- ông Nguyễn Văn Thành  và toàn thể các đại biểu, đại diện cho hơn  200 đoàn viên công đoàn. Thay mặt Ban Chấp Hành Công Đòan, Bà Trần Thị Bích Trâm đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nêu lên những thiếu sót và đưa ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới 2012-2015, nhằm xây dựng phương hướng hoạt động thiết thực và sâu sát hơn nữa đối với người lao động.

 

 

 

 

 

 

 

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại Hội đã bầu ra Ban Chấp Hành Công Đòan trong nhiệm kỳ 2012-2015 với 4 người, đa số là anh chị em trẻ, năng động, dám nghĩ dám làm, hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới cho hoạt động Công Đòan nhiệm kỳ mới. Đại Hôi đã kết thúc tốt đẹp lúc 12h30 cùng ngày.