Ổi

Ổi

Ổi

 

Trái ổi có nguồn gốc từ Châu Mỹ và được du nhập vào Đông Nam Á ở thế kỷ thứ 17. Trái ổi có hình tương tự như trái lê với vỏ mỏng màu xanh lá cây và chuyển sang hơi vàng khi chin.